Vår historia

WDN Entreprenad AB, registrerades som bolag i december 1991. I inledningsskedet analyserades vilka kundkontakter som fanns upparbetade och dessa utgjorde därmed en kundbas. Geografiskt fanns dessa kunder nästan uteslutande i närområdet och dessa kunder kom att mer bli samarbetspartners till WDN. Som till exempel IBS AB, en stor leverantör av branschanpassade lösningar till elverk och eldistributionsföretag, ett samarbete som för WDN har lett till ett femtiotal installationer genom åren.

Det första steget mot större egna entreprenader var taget när WDN, i hård konkurrens, fick beställning på totalleverans av kabelsystem, nätverkselektronik samt konstruktions-lösning till Vattenfall Utveckling AB, Älvkarleby.

Var vi har varit och vart vi är på väg

I och med denna entreprenad var WDN intressant som leverantör åt större kunder för liknande projekt, både bland regionala kunder men också till kunder med riksomfattande verksamhet t.ex. Persson Invest AB med säte i Östersund och ett 10-tal fabriks- och sågverksanläggningar i sin ägo.

Denna entreprenad gällde projektering och installation av nätverk och nätverkselektronik. Även för Riksskatteverket, lokala skattekontor och Kronofogdemyndigheten, har större entreprenader utförts, då som underentreprenör åt ACI och UNISYS.

Andra steget i WDN´s affärsutveckling var nu taget och företaget hade nu etablerade affärskontakter som innebar riksomfattande uppdrag åt olika typer av uppdragsgivare. Detta var meriter för företaget som gjorde det möjligt att på egen hand åta sig även större serviceåtaganden.

Så tillexempel tecknades ett fleråriga avtal med Gävle Kommun, Lantmäteriverket och Sandvikens Kommun avseende projektering, installationer och elektroniksättningar och driftsättningar av data- och telenät. Genom dessa avtal har vi utfört installationer vid ett stort antal skolor och förvaltningar inom kommunen.

För LMV´s räkning har vi levererat nät för införande av en ny arbetsprocess kallad Trossen och som inneburit installationer vid ett mycket stort antal lokala kontor i Sverige, en entreprenad där beställaren är mycket nöjd med bra projektering och snabb upparbetning med god kvalitet.

Svensk

En naturlig utveckling av verksamheten

Något år innan millennieskiftet gick WDN in i en ny typ av installationer. En naturlig utveckling av vår affärsverksamhet var att följa teknikutvecklingen inom bredbands-installationer. Vi har i dagsläget för HSB Gävleborgs och Gavlegårdarnas räkning installerat bredbandsuppkopplingar i lägenheter i stadsdelarna Andersberg, Sätra, Brynäs, Öster, Bomhus samt i centrala delarna av Gävle.

Dagens industri utsåg WDN till ”Årets Gasellföretag 2001”. Samma år blev Ove Wahlström ”Årets Företagare i Gävle”.

2003 fick WDN i uppdrag av Gävle Energi / Gavle Net att installera flerfunktionsnät i samband med fjärrvärme i Strömsbro. Förutom kommunikation så kan automatisk fjärravläsning för fjärrvärme, el och vatten utföras med flerfunktionsnätet.

WDN breddar nu sin verksamhet till att även innefatta affärsområdet Larm & Säkerhet.

Vill du arbeta med oss?

Skicka in ett mejl så återkommer vi
så snabbt som möjligt.