Certifieringar

Vi är ISO 9001 certifierade och ISO 14001 certifierade.

Svensk
Svensk

Ratingmodellen är uppbyggd som en 5-gradig skala där företag med högsta rating har VVV (trippel-V). Ratingen är en sammanvägd bedömning av fyra delområden: Stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde. Läs mer här...

I februari 2010 lanserade Valuation en kostnadsfri tjänst – guldbolag.se med Värderating. De företag som har högst rating inom en viss bransch och storleksklass tilldelas VVV.

vardecertifikat_l

Vill du veta mer om vilka certifikat vi har?

Skicka in en förfrågan så återkommer vi
så snabbt som möjligt.