Vår processorganisation

WDNs verksamhet är dokumenterad i form av processbeskrivningar. Vilka processer som förekommer i verksamheten framgår av en processkarta.

Processerna ses kontinuerligt över för att ständigt utvecklas, förbättras och effektiviseras samt för att säkra att beskrivningarna är aktuella. För denna översyn svarar den övergripande organisationen.

Processbeskrivningen syftar till att tydliggöra företagets arbetssätt och därmed säkerställa att;

  • Varje uppdrag och aktivitet, externa såväl som interna, genomförs på ett effektivt sätt och utifrån en gemensam struktur som stärker företagets profil.
  • Verksamheten har tillgång till erforderliga och effektiva metoder.
  • Verksamheten och dess resultat dokumenteras i erforderlig utsträckning
  • Kundtillfredsställelse uppnås.
  • Verksamheten ständigt förbättras.
  • Ansvarsfördelningen är tydlig i företaget.

Vill du veta mer?

Skicka in en förfrågan så återkommer vi
så snabbt som möjligt.