I spetsen för nu- och framtidens nätverkslösningar!

WDN AB konstruerar, producerar och underhåller kundanpassade, kostnadseffektiva och högkvalitativa funktionslösningar inom data- och telenät för offentlig och privat verksamhet på den svenska marknaden.