I spetsen för nu- och framtidens el och nätverkslösningar!

WDN Entreprenad AB konstruerar, producerar och underhåller kundanpassade, kostnadseffektiva och högkvalitativa funktionslösningar inom el-, data- och telenät för offentlig och privat verksamhet på den svenska marknaden.