gdprbanner_1360004

Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av WDN AB, för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos WDN.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som WDN AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket(ROT/RUT).

Personuppgiftsansvarig 

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

WDN AB
Avdelningen för personuppgifter
Förrådsgatan 1
80309 GÄVLE

Samtycke 

I samband med att du blir kund hos WDN AB samtycker du till att WDN använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som WDN tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. WDN kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill återkalla samtycket kontakta WDN skriftligen till:

WDN AB
Förrådsgatan 1
80309 GÄVLE